• Nätverkande

    Nätverkande

  • Entreprenörskap

    Entreprenörskap

  • Kompetensutveckling

    Kompetensutveckling

Torsås företagscentrum arbetar med nätverkande, entreprenörskap och kompetensutveckling i Torsås kommun. Vi hjälper industri, handel, service och besöksnäring att utvecklas och växa.

Företagsluncher
Välkommen på våra företagsluncher där du kan knyta värdefulla kontakter med dina företagskollegor i kommunen och lyssna på aktuella teman.