• Nätverkande

    Nätverkande

  • Entreprenörskap

    Entreprenörskap

  • Kompetensutveckling

    Kompetensutveckling

Torsås företagscentrum arbetar med nätverkande, entreprenörskap och kompetensutveckling i Torsås kommun. Vi inspirerar och stimulerar industri, handel, service och besöksnäring. Genom samarbete och nätverk hjälper vi ortens näringsliv att utvecklas och växa.