Företagsfrukost

Vad är avgörande för en framgångsrik leverantörsutveckling? Veronica Ügeln från Linnéuniversitetet presenterar sin forskningsstudie ” Om att bli utvecklad – forskning om leverantörsutveckling ur (under)leverantörens perspektiv”. Veronikas forskning bygger på fallstudier hos leverantörer till tillverkare av tunga fordon.
För mer info och anmälan se Inbjudan leverantörsutveckling Sydost (pdf).

Tid Torsdag 14 april 7.30 – 9.15

Plats Nöjesindustrin på Lokstallsgatan 1 i Emmaboda,

Kostnad
 Ingen kostnad. Arrangören bjuder på frukost.

Varmt välkomna!