Kompetenshöjande nätverk

Efter önskemål från företagen erbjuder projektet Strategier för hållbar tillväxt och Linnéuniversitetet ett kompetenshöjande nätverk. Vid fyra tillfällen under våren har du möjlighet att få nya perspektiv, kunskaper och kontakter – träffarna kommer att ha olika teman och leds av Daniel Olsson från Ilenio samt föreläsare från Linnéuniversitetet.

Målgrupp: produktionsledare, kvalitets- och miljöansvariga 

Träff 1: Systematiskt förbättringsarbete I

Våra befintliga arbetssätt och processer innehåller ofta en stor förbättringspotential genom att vi nyttjar våra resurser på ett smartare sätt. Effekterna av förbättringsarbetet låter inte vänta på sig, när vi arbetar i rätt ordning och systematiskt med vår potential.
När 8 februari , kl 8.00 – 12.00
Var Torsås Företagscentrum, Bergkvaravägen 15, Torsås

Träff 2: Kvalitet

Kvalitetsarbetet börjar i det lilla, varje steg, varje moment i verksamheten måste göra rätt och nöten som verksamheten måste knäcka är hur parametrarna kundtillfredsställelse, flexibilitet och produktivitet balanseras för att öka både lönsamheten och marknadsandelarna.
När 1 mars, kl 8.00 – 12.00
Var Glasblåsaren, Emmaboda Folkets Hus, Nygatan 8, Emmaboda

Träff 3: Ledarskap

Ett effektivt ledarskap måste svara på frågorna: Hur utvecklas mitt team? Vilken ledarstil är bra att ha i olika faser när min arbetsgrupp utvecklas? Vilken ledarstil har jag?
När 5 april, kl 8.00-12.00
Var Nybrosalen, Linnéuniversitetet, Pukebergarnasväg 20, Nybro/Pukeberg

Träff 4: Systematiskt förbättringsarbete II

Det systematiska förbättringsarbetet behöver ett tydligt system för att fungera på lång sikt. Ofta är det ”enkelt” att förbättra arbetssätt och säkerställa en god kvalitet om man jämför med utmaningen att bibehålla förändringar ur ett mänskligt beteende perspektiv.
När 3 maj kl 8.00 – 13.30 inkl. avslutningslunch
Var Utbildningssalen, IUC, Gröndalsvägen 19 B, Kalmar

Pris

750 kr/träff eller 2.500 kr för alla 4 träffarna. Priserna är exklusive moms.
Förmiddagsfika ingår, samt avslutningslunch vid sista träffen.

Anmälan

Till info@torsasforetagscentrum.se eller 0486-487 00 senast 1 vecka innan respektive träff.

Varmt välkommen!

IUCs projekt ”Strategier för hållbar tillväxt” är finansierat genom EU- Europeiska regionala utvecklingsfonden, Regionförbundet i Kalmar län, IUC samt flera av länets kommuner.

tekniknatverk_loggor