Digitalisering inom tillverkning

Industri 4.0 och kollaborativa robotar

Utvecklingen inom tillverkningsindustrin går fortare än någonsin tidigare. Begrepp som digitalisering står högt på agendan idag och inom industrin talar man om industri 4.0, den fjärde industriella revolutionen. Inom denna kommer man att kunna hantera kundanpassning av produkter med hjälp av smarta robotar som arbetar tillsammans med människor, så kallade kollaborativa robotar. Vad innebär denna utveckling och hur kan vi ta till oss av denna för att möta framtidens utmaningar?

Föredragshållare Gunnar Bolmsjö, professor i Robotik, Högskolan Väst
Mitt pågående arbete avser samarbete mellan robot och operatör som omfattar frågor som säkerhet, programmering och interaktion. Begreppet samverkan introducerar nya möjligheter och utmaningar där människan i robotsystemet kommer att medföra nya möjligheter och färdigheter.

Tid Måndagen den 27 februari, 11.00-12.00

Plats Videokonferens på Torsås företagscentrum, Bergkvarav. 15, Torsås

Kostnad Kostnadsfritt

Anmälan Bindande anmälan senast den 24/2  till Linnéuniversitetet.

Varmt välkomna!