Företagshjälp

Vill du utveckla ditt företag? Planerar du att ta fram en ny produkt eller tjänst? Behöver du stöd för att utveckla en innovation? Har du upptäckt en lucka på den nationella eller internationella marknaden? Det finns ett antal aktörer i vår närhet som konkret kan hjälpa dig!

ALMI Företagspartner Kalmar län

Erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser.

Kontaktuppgifter:

Kundtjänst 0771-55 85 00
Peter Billberg 0708- 41 11 27
almi.se

IUC i Kalmar län

IUC hjälper länets företag med fokus på tillverkande industri att utvecklas, lösa problem. Vi handlägger innovationscheckar, till små och medelstora företag som behöver ny kunskap eller ny teknik, det kan exempelvis gälla utveckling av produkter, processer, design, tjänster eller affärsmodeller.

Kontaktuppgifter:
Stefan Karlsson 0730-89 01 04
iuc-kalmar.se

Kalmar Science Park

Erbjuder en kreativ mötesplats för idéer och innovativa företag som vill växa. Med vårt inkubatorprogram kan vi erbjuda kvalificerad affärsutveckling. En inspirerande miljö där du får rådgivning och stöd för att utveckla företagets affärsidé, mål och strategier samt förbereda för expansion och tillväxt. Här får du som företagare stöd av affärsutvecklare och experter samt tillgång till företagsnätverk och kontakter till finansiärer. I inkubatorn finns även en särskild inriktning på digitala affärer med affärsutveckling för den som vill expandera inom e-tjänster och digitala marknader.

Kontaktuppgifter:

Växel 0480-45 00 00, info@kalmarsciencepark.se
Linus Lindquist, 0480-45 34 23, 070-263 76 50
kalmarsciencepark.se

Kalmarsund Promotion

Möten som ger affärer – nätverkande för alla företags som vill utvecklas i Kalmarsundsregionen. Erbjuder även Starta eget rådgivning till blivande företagare.

Kontaktuppgifter:
Maria Sundquist, 073 033 24 98
kalmarsundpromotion.se

Länsstyrelsen i Kalmar

Stimulerar regionens företag och föreningar på flera sätt för att skapa en hållbar ekonomisk utveckling och öka sysselsättningen. Vill du starta ett företag på landsbygden? Tänker du investera i ditt jordbruksföretag? Då kan företagsstöd vara något för dig. Vad du planerar att göra avgör vilket stöd du kan söka.

Kontaktuppgifter:
Växel 010-223 80 00, kalmar@lansstyrelsen.se
lansstyrelsen.se

Region Kalmar län

Ger stöd till enskilda företag och till regionala utvecklingsprojekt. Syftet är att stimulera till en hållbar utveckling och tillväxt i hela länet.

Kontaktuppgifter:

Växel 0480-44 83 30, region@regionkalmar.se
Thomas Tiger, 0480-448 370
regionkalmar.se

SydostLeader

Vårt syfte är att stimulera idékraft, mobilisera engagemang, skapa delaktighet och uppmuntra till handlingskraft för en gemensam utveckling av vårt område. Övergripande mål är en långsiktig och hållbar utveckling i form av ökad attraktionskraft, balanserad och hållbar livsmiljö med strategiska samarbeten för lokal utveckling och tillväxt.

Kontaktuppgifter:

Lena Danielsson 073-310 32 47
sydostleader.se