Kurser

Allmäna kurser

Vi erbjuder kurser till kommunens företag inom allt från Excel till Brandskydd, Första-hjälpen och HLR-hjärt-lungräddning. För närvarande har vi inga kurser inplanerade.

Skräddarsydd kompetenshöjning

Ofta finns ett utbildningsbehov hos flera av våra medlemsföretag. Vi kan då samordna utbildningar och kurser eller ta hit föreläsare och på så sätt spara tid och pengar för varje enskilt företag. Välkommen att kontakta oss.