Nyttiga länkar

Nedan finner du en lista med nyttiga länkar för dig som företagare.

Näringslivet i Torsås

Torsås kommun  Torsås är den lilla kommunen med cirka 7000 invånare som sin storlek till trots har inte mindre än 1000 lokala företag. Kommunen sjuder av entreprenörskap!

Tillstånd, bygglov m.m. När du ska etablera eller starta ett företag måste du tänka på olika regler och du behöver eventuellt olika tillstånd.

Näringslivsrådet Näringslivsrådet arbetar med utveckling av vår kommun. I rådet ingår företagare, kommunrepresentanter och politiker.

Näringslivsregister Här finns kommunens aktiva företag och organisationer samlade. Kan med fördel användas till att hitta samarbetspartners, leverantörer eller kunder.

UC Näringslivsanalys Torsås kommun 2015

Svenskt näringslivs företagsklimats-ranking Torsås Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner, här redovisas resultat för Torsås.

Näringslivsorganisationer

ALMI Företagspartner Kalmar län Erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser.

Blekinge Tekniska högskola BTH är en av Sveriges mest profilerade högskolor, där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus.

Business Sweden Gör det lättare för svenska företag att växa internationellt.

Coompanion Experter på kooperativt företagande i ekonomiska föreningar. Hjälper till att analysera behov och marknader, vässa idéer, söka finansiering, hitta samverkan och kompetensutveckling.

Drivhuset Mötesplats för dig som vill utveckla affärsidéer och entreprenöriellt driv. Fokus ligger på dig som entreprenören, inte på din idé. Drivhuset arbetar nära högskolan över hela landet.

Energikontor Sydost Arbetar med förnybar energi och energi-effektivisering för minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling.

Företagarna Torsås Verkar för företagande, företagares rättigheter. Bidrar till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva, utveckla och äga företag. 

Handelskammaren – i sydsvenska företags intresse. Privat näringslivsorganisation som påverkar utveckling av infrastruktur och utbildningssystem, ger service inom internationell handel samt sammanför företag i olika nätverk.

IUC i Kalmar län Verkar för näringslivets utveckling och ökad konkurrenskraft med fokus på den tillverkningsindustrin.

Kalmar Science Park Erbjuder en kreativ mötesplats för idéer och innovativa företag som vill växa. Kan hjälpa redan innan du startar företag och under hela den följande resan. 

Kalmarsund Promotion Arrangerar möten som ger affärer – regionens största företagsnätverk för alla företag som vill utvecklas i Kalmarsundsregionen

KK-stiftelsen Finansierar forskning och kompetensutveckling vid Sveriges universitet och högskolor, när den sker i samverkan med näringslivet. 

Kunskapsnavet Centrum för vuxnas lärande i Kalmar, Mörbylånga och Torsås.

Linnéuniversitetet Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö är en kreativ och internationell kunskapsmiljö som odlar nyfikenhet, nytänkande, nytta och närhet.

Linnaeus Innovation Design Lab (Lidlab) är ett projekt för att bygga upp ett kompetenscenter för design, innovation och entreprenörskap.

Länsstyrelsen i Kalmar Stimulerar regionens företag och föreningar för att skapa en hållbar ekonomisk utveckling och öka sysselsättningen.

Region Kalmar län Ger stöd till enskilda företag och till regionala utvecklingsprojekt.

Skogsstyrelsen Myndighet som ansvarar för att den svenska skogspolitiken förverkligas i praktiken av de som äger och brukar skogen.

Svenskt Näringsliv Företagens företrädare i Sverige.

SydostLeader Stimulerar och inspirerar till utveckling i Sydost.

Tillväxtverket Arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft.

Ung Företagsamhet Ger elever på gymnasiet möjlighet att starta och driva ett eget företag.