Tekniknod Sydost

Med Linnéuniversitet som nav finns ett antal Tekniknoder i Kalmar och Kronobergs län. Tekniknod Sydost arbetar i Torsås, Emmaboda, Nybro, Kalmar, Borgholm och Mörbylånga kommuner och har sitt kontor på Torsås företagscentrum. Tekniknoderna har till uppgift att identifiera utvecklingsbehov hos teknikföretag och omsätta dem i konkreta projekt.

Vill du utveckla en produkt, koncept eller idé?

På Linnéuniversitetet finns forskare och studenter som kan hjälpa dig att ta din idé, produkt eller problem ett steg vidare. Här finns gedigen kompetens inom avancerad teknikutveckling.

Maskinteknik, hållfasthetsberäkningar, produktutveckling,  miljöteknik, applicerbarhet och stöd vid materialval, testningar eller provning är några av de områden du kan få kvalificerad hjälp med.

Enkelt med Tekniknod Sydost

Tekniknod Sydost är länken mellan ditt företag och Linnéuniversitetet. Det ska vara lätt för företag att delta i projektet och därför kan vi ta rollen som projektledare och koordinator. Det innebär att du har en kontakt och ett telefonnummer in i projektet.

Vem kan få hjälp?

Små och medelstora teknikföretag i ovan nämnda kommuner med behov av forsknings & utvecklingsresurser är välkomna att delta.

Kostnader

Initialt är alla projekt kostnadsfria. När projekten utvecklas och blir mer resurskrävande kan finanseringsinsatser krävas, om möjligt hjälper vi dig att söka externa medel för att lösa detta. Studentprojekt är dock alltid kostnadsfria. Vi vill att så många som möjligt ska kunna ta del av Linnéuniversitetets forskning och avancerade tekniska möjligheter för att utveckla något konkret i sina respektive verksamheter.

Nyfiken på att veta mer
Välkommen att kontakta
Koordinator Tekniknod Sydost
Linnaeus Technical Centre
Anna-Kristina van Craen
Tel: 070-244 66 76
ak.vancraen@lnu.se

Mer om Linnaeus Technical Center.

Tekniknod Sydost
Tekniknod Sydost
Tekniknod Sydost
Tekniknod Sydost